VDO

VDO

Корпоративната история на Cycle Parts GMbH датира от Април месец 1999г.като независимо дружество с ограничена отговорност. През месец Май същата година, от компанията се ангажират изцяло с развитието и разпространениетов световен мащабна търговската марка VDO, отличаваща се съссериознии прогресивни иновации в областта на велокомпютрите и пулсомерите, което към този момент е една многообещаваща ниша за благоприятно развитие на новосформиращата се компания. С времето велокомпютрите и пулсомерите с марка VDO се утвърждават като емблематични продукти с природосъобразна технология.

Офисите и складовете на компанията базирани в град Нойщат, Германия, към момента обслужват над петдесет държави, което превръща марката VDO в един от най-големите производители и дистрибутори на велокомпютри и пулсомери в световен мащаб.С оглед на нестихващите иновации в областта още от 2003 година, сериите MC 1.0 и HC 12.6, както и желанието за постигане на най-добър и качествен продукт за крайния потребител, предопределя възходящият път на компанията през годините. В подкрепа на гореспоменатото, можем да добавим безбройните тестови часове с многобройни сценарии спомагащи за елиминирането на всяка възможна грешка, дефект или неточност за всеки отделен продукт. Към серийно производство на велокомпютрите се пристъпва едва тогава, когато е преминат всеки един тест в съответния ред. За допълнителна сигурност, гаранция за качество и надеждност на всеки продукт, след като излязат от серийно производство, велокомпютрите и пулсомерите минават през поредните тестове на случаен принцип и едва тогава биват допускани до крайния потребител. Свидетелство за надеждността на тази система, както и иновативният подход на инженерите, е всеки краен продукт пуснат на пазара през годините, като велокомпютрите от С-серията през 2005 година, които са първите с дигитална wireless технология, друг ярък представител от 2010 година е серията GP7, висококачествена вело навигация с множество полезни функции, както и много други докато стигнем до супер успешната иновативна М6-серия.