KS Suspension

KS Suspension

Kind shock KS

KS се стреми да постигне възможно най-високo ниво на технология и изкуство в производството на велосипедни части и компоненти. Компанията прави постоянни иновации във велосипедната промишленост и се стреми да бъде в челните редици на развитието и да постави началото на нови продукти за колела. Продуктите им са подложени на най-строгия контрол за качеството и стандарти. Те са не само разработени да се предоставят на текущия пазар, но също така имат за цел да предвидят бъдещите нужди и иновациите в технологиите в бранша.

KS се стреми да направи производството на своите продукти така, че да са щадящи околната среда. Те рационализират производството си като намалят консумацията на енергия и проектират проедукти със суровините остатъци и отпадъци.

KS също е посветен не само за насърчаване и изграждане на марката, но и за насърчаване на велосипед култура. KS организират свое събитие всяка година. Това събитие привлича състезатели от световен мащаб, за да се включат в конкуренция с местни колоездачи и има за цел да повиши осведомеността на велосипеди и да помогне за подобряване на културата за колоездене.