Със застраховка ВелоПротект колелото ти е застраховано на пътя и извън него!

Drag Zone, съвместно със застрахователна компания Нова Инс, предлага специализирана вело-застраховка, съобразена с рисковете и спецификите при притежанието и карането на велосипед.

Покритие на щети при:

Кои рискове покрива застраховката за велосипеда?

Застраховката покрива следните рискове възникнали на адреса, посочен в застрахователния договор:

  • Пожар, включително пожар пряко причинен от късо съединение, гръм, мълния, експлозия, падане и блъскане на летателно тяло, вандализъм, злоумишлени действия на трети лица, умишлен палеж и използване на взривни устройства или материали;
  • Загуба или повреда в резултат на ПТП настъпило по време на колоезденето;
  • В зависимост от избрания пакет Стандарт или Стандарт + се покрива Кражба чрез взлом от жилището и Кражба чрез взлом на заключен със заключващо устройство през рамката Велосипед за трайно закрепени елементи от общи вътрешни части на сграда (парапет, стойка); мазета, тавани, балкони, гаражи собственост на Застрахования и нахождащи на посочения адрес.
Злополука на велосипедистЗастрахователна сума в леваГражданска отговорност към трети лица
Загуба на живот в следствие на злополука 5000 Отговорността на застрахования за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди, в резултат използването на застрахования Велосипед
Трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука до 5 000
Временна загуба на работоспособност в следствие на злополука от 21 до 30 дни - 250  
от 31 до 60 дни - 350
над 61 дни - 500
Разходи за лекарства до 200
Годишна премия за Злополука- 30,60 лева (с включен 2% данък - 0,60 лв. съгласно Закона за данък върху застрахователните премии) Годишна премия за Гражданска отговорност към трети лица- 51 лв. (с вкл. 2% данък - 1 лв. съгласно Закона за данък върху застрахователните премии)

Какво не покрива застраховката?

  • Застраховката не покрива събития в случай на Кражба чрез взлом (при покритие вариант „Стандарт плюс“), при която Велосипедът не е заключен през рамката със заключващо устройство със следните параметри: сгъваема верига, прешлен, метално въже или U-lock скоба с дебелина минимум 12 мм и със секретен ключ и канален нарез, и чиято конструкция е изцяло от подсилена сплав, както и устойчивостта на прерязване е минимум 10 тона и съдържа уникален идентификационен номер на заключващото устройство и/или ключа.
  • Можете да вземете застраховка със застрахователно покритие до 5000 лв.

ДРУГИ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как мога да застраховам велосипед, закупен онлайн от dragzone.bg?

Можете да вземете застраховка непосредствено след закупуването на велосипед като ни позвъните на телефон +359 884 07 39 16. Документите за застраховката ще пристигнат при вас с доставката на велосипеда.

Какво покрива Гражданска отговорност към трети лица?

По това покритие Застрахователят покрива отговорността на Застрахования за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди, в резултат на притежаването и ползването на застрахования Велосипед, за които вреди Застрахованият собственик на велосипеда отговаря съгласно българското законодателство.

Има ли самоучастие?

За събития в резултат на "Кражба чрез взлом" и при „ПТП“ се прилага самоучастие в размера на 20% от размера на обезщетението.

Как да определя застрахователната сума на велосипеда?

За застрахователна сума се приема фактурната стойност на велосипеда с включен ДДС.

Как се заплаща премията?

Премията се заплаща еднократно, посредством банкова карта, банков превод или на каса в магазин Drag Zone.

Как да предявя иск за възстановяване на загуби/щети?

Застрахованите лица могат да попълнят онлайн формуляр за уведомление при настъпило застрахователно събитие, който формуляр е на разположение на сайта на Нова Инс: www.novains.bg . Също така, клиентите могат да получат формуляр от магазин Drag Zone, който следва да бъде попълнен и изпратен на адреса на Застрахователя.

Как ще докажа, че велосипеда ми е претърпял застрахователно събитие пожар, вандализъм или Кражба чрез взлом?

За доказване на настъпилото събитие, при пожар трябва незабавно да уведомите пожарната, при кражба чрез взлом – полицията, които издават надлежни документи. За доказване на собствеността, могат да бъдат използвани фактура/касов бон и гаранционна карта.

Как да докажа, че съм претърпял злополука?

В зависимост от естеството на събитието се представят медицински документи и протокол от КАТ в случай, че събитието е вследствие на ПТП.

Застраховката се предлага в 2 варианта - пакет Стандарт и пакет Стандарт+

Застрахователни събития
Стандарт   Стандарт +
Пожар Пожар
Вреди в следствие на ПТП Вреди в следствие на ПТП
Вандализъм Вандализъм
Злоумишлени действия на трети лица Злоумишлени действия на трети лица
Умишлен палеж Умишлен палеж
Умишлено взривяване Умишлено взривяване
Кражба чрез взлом от жилище Кражба чрез взлом от жилище
Кражба чрез взлом от общите части на жилището, мазета и гаражи* X Кражба чрез взлом от общите части на жилището, мазета и гаражи*
Допълнителни покрития
Злополука на велосипедист Застрахователна сума в лева   Гражданска отговорност към трети лица Застрахователна сума в лева
Загуба на живот в следствие на злополука 5000 Отговорността на застрахования за причинени на трети лица имуществени и неимуществени вреди, в резултат използването на застрахования Велосипед 5000
Трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука до 5 000
Временна загуба на работоспособност в следствие на злополука от 21 до 30 дни - 250
от 31 до 60 дни - 350
над 61 дни - 500
Разходи за лекарства до 200 Годишна премия - 51 лева (с включен 2% данък - 1 лв. по Закона за данък върху застрахователните премии)
Годишна премия - 30,60 лева (с включен 2% данък - 0,60 лв. по Закона за данък върху застрахователните премии)

* В зависимост от избрания пакет за риска „Кражба чрез взлом“ на нива “Стандарт“ или „Стандарт +“ се покрива:

„Ниво Стандарт“: “Кражба чрез взлом от жилището на посочения в застрахователната полица адрес;

„Ниво Стандарт+“ покритията по предходното ниво плюс „Кражба чрез взлом“ на заключен със заключващо устройство през рамката Велосипед за трайно закрепени елементи от общи вътрешни части на сграда (парапет, стойка); мазета, тавани, балкони, гаражи собственост на Застрахования и нахождащи на посочения адрес.