Gist

Gist

Любовта към спорта е двигателят, който ни води към непрекъснатото нововъведение и усилията за търсене на по-ефективни решения, с намерението да предлагаме качествен и чист италиански стил. Ентусиазмът на младите дизайнери и техните ценности са конкретизирани във форми, които след това се оформят от майсторските ръце на занаятчии. Проверки и тестове се извършват ежедневно, тъй като безопасността, надеждността и дълготрайността се вземат под внимание от Gist Italy, която подписва своите продукти с печат за качество, което ги отличава.